İftiralara Cevaplar
Adana
Konu: Beyaz TV'nin İftiralarına Cevap
Konuşmacı: Alparslan Kuytul Hocaefendi
Mobil İzle

Prensiplerimiz

Oca 3, 2015
 1. Her kardeşimiz; bilmelidir ki bütün mü’minler kardeştirler.
 2. Her kardeşimiz; hizmette yarışmalı ve hayırlı işlerde birbirine yardımcı olmalıdır.
 3. Her kardeşimiz; yapılan her hizmeti küçük büyük demeden takdir etmeli ve yapan kardeşini kutlamalıdır. Aksi halde hizmette gevşeme meydana gelir.
 4. Her kardeşimiz; istişare ve istihare yapmadan karar vermemeli ve istişare sonunda alınan karara güzelce uymalıdır.
 5. Her kardeşimiz; gördüğü hatayı en güzel şekilde düzeltmeye çalışmalı bunu yaparken kırıcı olmayıp, saygılı olmalıdır
 6. Her kardeşimiz; haftada en az birkaç arkadaşını ziyaret etmeli bunu kesinlikle aksatmamalıdır. Bilmelidir ki Allahın yardımı ancak birbirini ziyaret edenlerin birbirine ikramda bulunanların ve birbirine itimat edip dost olanların üzerinedir.
 7. Her kardeşimiz; bir insanın hidayetine vesile olmanın dünyadan ve içindekilerden daha hayırlı olduğunu buna hesap günü büyük mükâfat verileceğini iyi bilmeli ve sürekli olarak ilgilendiği kişiler olmalıdır. Bilinmelidir ki yenileri olmayan çalışmanın eskileri olmaz.
 8. Her kardeşimiz; ahlakını güzelleştirmeye çalışmalı ve güzel ahlakın en büyük silahımız olduğunu unutmamalıdır.
 9. Her kardeşimiz; bilmelidir ki birbirini bir hafta, hatta haftalarca görmediği halde arayıp sormayanlar gerçek kardeş değildirler.
 10. Her kardeşimiz; istikbalden ümitli ve ümitlendirici olmalı, moral bozucu şekilde konuşmamalıdır.
 11. Her kardeşimiz; Kur’an-ı Kerim’i tecvitle okumayı, namaz, oruç, v.s. gibi farz-ı ayn olan ilimleri öğrenmeli, kâfir güçlerin maksatlarını, onlarla mücadele etme yollarını iyi bilmeli, sabır ve namazla Allahtan yardım dilemelidir.
 12. Her kardeşimiz; farzların dışında günlük virtler edinmeli, bunu yaparken bid’atlardan kaçınmalıdır. Kur’an ve kitap okumayı, tefekkür etmeyi günlük virtleri arasına koymalıdır.
 13. Her kardeşimiz; evini Islama ve Müslümanlara açmaya çalışmalı ve böylece evini İslam la nurlandırmalı ve bereketlendirmelidir.
 14. Her kardeşimiz; küçüğünü sevip korumalı, büyüğünü sayıp hürmet göstermelidir.
 15. Her kardeşimiz; Peygamberimiz (SAV) gibi cimrilik, korkaklık ve tembellikten Allah’a sığınmalı, böyle huyları var ise değiştirmek için azmetmelidir.
 16. Her kardeşimiz; mutad olarak yapılan dersleri, mükâfat fabrikası ve kendisini günahlardan koruyabilmesi için olması gereken manevi gıdalar olarak görmelidir.
 17. Her kardeşimiz; Ashab-ı Kiram’ın (r.anhum) hayatını öğrenmek için değil, yaşamak için okumalıdır.
 18. Her kardeşimiz; en az kırk ayet ve kırk hadis ezberlemeli ve ezberinin çok olmasının, Allah’a ve Resulüne (SAV) yaklaşma vesilesi olduğunu bilmelidir.
 19. Her kardeşimiz; sürekli olarak ve mutlaka kitap okumalı ve okuduğu kitabı bir kardeşi ile mutlaka müzakere etmelidir.
 20. Her kardeşimiz; her zaman ve her müsait yerde emr-i bil-ma’rufve nehy-i ani’l münker vazifesini en güzel şekilde yapmalıdır.
 21. Her kardeşimiz; meseleleri ilmi şekilde tartışmalı ve ahlaki kurallara uymayan tartışmanın şeytanın yardımcısı olduğunu unutmamalıdır.
 22. Her kardeşimiz; yaptığı her hizmeti rıza-i ilahi için yapmalı ve övgü beklememelidir, buna rağmen övülürse bunu Allah’ın hediyesi olarak görmeli ve Allah’ın hediyesiyle gururlanmalıdır.
 23. Her kardeşimiz; Takva sahibi olmaya çalışmalı ve şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Şüpheli şeyler, alimlerin bir kısmının haram, bir kısmının ise helal dediği şeylerdir.
 24. Her kardeşimiz; devamlı olarak tövbe ve istiğfarda bulunmalı, şeytanın yaptığı iyilikleri hatırlatıp, işlediği günahları unutturmasına fırsat vermemelidirler.
 25. Her kardeşimiz; çevresinde “emin kişi” olarak tanınmalı, buna göre davranışlarını ayarlamalıdır. Mesela söz verdiğinde ona mutlaka uymalıdır.
 26. Her kardeşimiz; bilmelidir ki, şu üç şey kimde bulunursa o kimse İslam davasının tadını almıştır: a)Malını infak edebiliyorsa b)Davası için gözyaşı ve ter dökebiliyorsa, c)Aklı hep hizmetle meşgul ise.
 27. Her kardeşimiz; bilmelidir ki, şu iki kelime siyah ve beyazdan daha zıttır:”CENNET VE RAHAT BİR HAYAT”.
 28. Her kardeşimiz; Safları sıkıştırmalı ve arkadaşlarıyla güzel geçinmeli, halkla bağlantısını koparmamalı ve halka kavrayacakları şekilde konuşmalı, onlarla tartışmamalıdır.
 29. Her kardeşimiz; mescitlere gitmeli camilerden tamamen uzak kalmamalı, cemaat ile güzel bir ilişki kurabilmelidir.
 30. Her kardeşimiz; hizmette başarılı olabilmenin şu beş sırrını ezberlemelidir. A-SANCI B-İTAAT C-FEDAKÂRLIK D-KARDEŞLİK E-ÇALIŞKANLIK
 31. Her kardeşimiz; Kendi sahasında sözü dinlenilen, başarılı bir kişi olmaya çalışmalı, yaptığı işi düzgün ve hakkı ile yapmalıdır.
 32. Her kardeşimiz; hadiste belirtilen yedi büyük günahtan sakınmalı ailesi ile iyi geçinmeli değişmeleri konusunda aceleci olmamalıdırlar.
 33. Her kardeşimiz; kalp temizliğine önem verdiği kadar elbisesinin ve çevresinin temizliğine de önem vermeli, pejmürde vaziyette olmamalıdır.
 34. Her kardeşimiz; Az uyumaya, az konuşmaya, az yemeğe özen göstermeli ve kendisiyle güzel geçinebilen, ülfet edilebilen bir kişi olmalıdır.
 35. Her kardeşimiz; kâfirlerin İslam ülkelerini ele geçirebilmek için araç olarak içkiyi ve kadını kullandıklarını iyi bilmeli tüm uzuvlarını haramlardan korumaya çalışmalı, kadınlardan ve televizyondan uzak durmalıdır
 36. Her kardeşimiz; gıybetten aslanlardan kaçar gibi kaçmalı, gıybetin kardeşliği ortadan kaldıracağını ve hizmette soğumayı doğuracağını unutmamalıdır. Bir hatayı düzeltmek için söylüyorsa, sadece o hatayı düzeltebilme gücüne sahip olan kişiye söylemelidir.
 37. Her kardeşimiz; her yerde ve her zaman kendini kontrol etmeli bedevice değil medenice davranmalı basit hareket ve konuşmalardan kaçınmalıdır.(tespihle oynamak, ayak ayaküstüne atamak, yemek yerken sesli yemek ve fazla yemeğe çalışmak, yolda yürürken vakarsız yürümek, kirli elbise ve ayakkabı giymek, bir şey yiyerek yürümek, tartışmak, bağıra çağıra konuşmak v.b)
 38. Her kardeşimiz; ilimde ve hizmette kendisinden daha büyük kardeşinin yanında çok mecbur olmadıkça konuşmamalı, konuşmanın arasına girip konuşmacının ahengini ve tesirini bozmamalıdır. Sormak istediği bir şey varsa izin isteyerek kısaca sormalı, kendi fikri sorulduğunda lafı uzatmadan kısaca cevap vermeli ve o makamın kendisi için gerekli sorular sorarak istifade etme ve dinleme makamı olduğunu unutmamalıdır.
 39. Her kardeşimiz; itkadda ve amalde ehl-i sünnete, özellikle bağlı olduğu mezhebe uymalı, sapık fırkalardan kendisini ve arkadaşlarını korumalıdır
 40. Her kardeşimiz; ehl-i sünnet ile şia arasındaki ihtilafların tartışılmasının ve büyütülmesinin kâfirlerin işine gelebileceğini iyi bilmelidir. Ehl-i kıble olan tüm Müslümanları sevmeli ve ehl-i sünnete bağlılığını sürdürecek bu ihtilaflı meseleleri ilim ehl-ine bırakmalıdır.
 41. Her kardeşimiz; marufta, itaatte, fedakârlıkta, ihlâsta ve samimiyette diğer kardeşlerine örnek olmalıdır.
 42. Her kardeşimiz; kâfirlere, münafıklara ve cahillere karşı dikkatli ve tedbirli olmalı ve bilmelidir ki tedbirsizlik en az hainlik kadar tehlikelidir.
 43. Her kardeşimiz; hizmette kullandığı eşyalara ve malzemelere dikkat edip onları korumalı ve sağlanan bu imkânları bir emanet olduğunu unutmamalıdır.
 44. Her kardeşimiz; hizmetin sorunlarıyla İlgilenmeli sancı duymalı ve seyirci olmaktan biran evvel kurtulmalıdır.
 45. Her kardeşimiz; iyi bilmelidir ki yapılan her hizmet değerlidir ve cennetle mükâfatlandıracaktır. Hizmetin büyüyü vardır ama değersizi yoktur.
 46. Her kardeşimiz; cemaatine karşı sorumluluk duygusu içine olmalı ve verilen görevi yapmak için koşuşturmalıdır. Aksi takdirde sorumsuzluk etmiş olur.
 47. Her kardeşimiz; iyi bilmelidir ki en çok sevdiğimiz kişiler, verilen görevi eksiksiz ve zamanın da yapan “iş bitiren” kişilerdir.
 48. Her kardeşimiz; hizmetin başarılı olabilmesi için itaatin ve ihlâsın çok önemli olduğunu ve bunlar olmadan hayırlı işlerde başarılı olamayacağını iyi bilmelidir.
 49. Her kardeşimiz; bilmelidir ki bir hizmetin düzenli oluşu evlerinin düzenli oluşundan bellidir.
 50. Her kardeşimiz; katılması gereken dersleri kesinlikle aksatmamalı, şeytanın “bu defa da gitmeyi ver” demesine ve başka işler çıkarmasına aldırmamalı ve bilmelidir ki dersleri aksatmaya başlamak, dini aksatmaya başlamanın başlangıcıdır.
 51. Her kardeşimiz; hizmetimizde kişilerin makamlarına ve zenginliklerine göre değil, takvalarına, ilimlerine ve hizmetlerine göre değer ve saygı göreceklerini bilmelidir.
 52. Her kardeşimiz; her konuda ulu orta konuşmaktan kaçınmalı ihtilaflı konular tehlike arz eden siyasi konulara girmekten sakınmalı mecbur kaldığında o konuda cemaatin görüşünü biliyorsa ilmi bir şekilde ortaya koymalı ve sert tartışmaya girmemeli.
 53. Her kardeşimiz; ilgilendiği kişilere islamın temel meselelerini öğrettikten sonra cemaatte uyulması gereken ahlakı ve disiplin kurallarını ikinci öncelikli olarak kesinlikle öğretmeli ve kendisi de örnek olmalıdır.
 54. Her kardeşimiz; kendisinden büyük kardeşinin, kendinden yapmasını istediği şeylere karşılık, “olur yapalım abi veya hocam” gibi bir sözle mukabele edip itaatin ne olduğunu göstermeli ve sözü uzatmamalıdır. İstenilen şey kendisinin yapamayacağı bir şey varsa veya onu yapmanın bir mahsuru varsa, yine “olur yapalım hocam” dedikten sonra durumu açıklamalıdır.
 55. Her kardeşimiz; hizmetle ilgili sorunları sadece konuşması gereken kişilerle konuşmalı dışarıda konuşmamalı ve ümit verici olmalıdır.
 56. Her kardeşimiz; kendisinden daha büyük sorumluluk ve daha ağır yük altında olan kardeşlerine karşı hürmetli ve saygılı olmalayı bir borç olarak görmelidir.
 57. Her kardeşimiz; ilmen veya yaşça kendisinden büyük olan birisiyle konuşurken yüksek olmayan bir sesle laubali olmadan saygılı bir duruşla ve saygılı bir şekilde konuşmalıdır. Bu İslam ahlakının bir gereğidir.
 58. Her kardeşimiz; kendisine bir görev verildiğinde o görevi, cenneti kazanmak için bir fırsat olarak görmeli istek ve heyecanla harekete geçmelidir.
 59. Her kardeşimiz; bir meclise geldiği zaman topluluğa selam verdikten sonra kendisinden büyük olan en büyük kişiye de selam vermelidir.
 60. Her kardeşimiz; sayılan bu prensipleri adeta ezberlemeli bunların yazılması gerekenlerin tamamı olmadığı, yalnızca belli başlıları olduğunu bilmeli, hizmette başarının ve Allah’ın yardımının doğrulara uymakla olabileceğini asla unutmamalıdır.